Anders vergaderen

Steeds weer op zoek naar nieuwe manieren om te vergaderen. Niet met een agenda, stukken en notulen, maar actieve werkvormen waarbij iedere  deelnemer onderwerpen, vragen en ideeën inbrengt. En waarbij de foto van het geheel mede kan dienen als de notulen.