Art Based Learning en Teamcoaching

WORKSHOP: ‘BEYOND WORDS……’

Boedapest, augustus 2023

Het was de eerste keer dat ik deel nam aan de ANSE Summer University en ook een workshop mocht geven. ANSE is de Europese vereniging voor supervisoren en coaches. Centraal in mijn twee workshops ‘Beyond words…..’ stonden eenvoudige oefeningen, tips and tools voor het werken in professionele begeleiding met afbeeldingen, voorwerpen, poppetjes, foto’s, kaarten, kleine tekeningen en symbolen, metaforen en processen.

Interventies met behulp van deze objecten kunnen een thema of ingebrachte cases verdiepen en bieden de mogelijkheden het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Niet alleen in individuele begeleiding, maar ook in groepen en teams. Of als onderdeel in een dag over  organisatievraagstukken.

Een mooi voorbeeld daarvan is een doosje met kleine voorwerpen om een team op te stellen. Wie in de groep  is het elastiek oftewel de flexibele collega, wie de wijze uil en wie de dobbelsteen die beslissingen kan nemen? En wat valt er te vertellen over een teamopstelling waarin alleen maar heel veel elastiek aanwezig is. Is daar voldoende focus? Worden er wel beslissingen genomen? Wat zou dit team nodig hebben om haar taak goed te kunnen doen?

In mijn workshops, die voor aanvang van de Summer University al snel waren volgeboekt, kwamen veel voorbeelden voorbij, deden de deelnemers korte oefeningen en hadden we interessante gesprekken met elkaar. Dat leverde ook aardige reacties op:

“Ik gebruik poppetjes voor een set-up en dan tape ik een square af, als een speelveld voor de opstelling.” Dat is interessant, want dan kan een poppetje dus ook van buiten naar binnen komen of buiten het speelveld worden geplaatst!

Er was ook verrassing om de eenvoud en effectiviteit van sommige opdrachten, zoals het doosjes met objecten en poppetjes. Maar ook de vierkant, cirkel en driehoek was voor velen verrassend in haar eenvoud. 

Een vraag bij deze oefening zou kunnen zijn: “Leg met een cirkel, vierkant en driehoek hoe jij dit vraagstuk uit je werk ervaart” of “Leg met een cirkel vierkant en driehoek hoe jij de relatie met jouw manager ervaart”. Waarbij de deelnemer de vrijheid heeft nog enkele vormen of kleuren toe te voegen en zelf bepaalt waar de onderdelen voor staan. Een eenvoudige oefening met veel impact. Het deed een participant opmerken dat ze verbaast was en “Zich niet kon voorstellen dat zij dat zelf niet eerder had kunnen bedenken!!”

En ook deze eenvoudige oefeningen zijn heel goed in te zetten in teams, voor bijvoorbeeld vraagstukken over de samenwerking, de werkdruk, de onderlinge relaties en de samenhang tussen diverse bedrijfsonderdelen.

Every picture tells a story.

WORKSHOP: TEAMDYNAMIEK

Nijmegen, december 2019

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is gehuisvest in het Grotiusgebouw, een prachtig licht en transparant gebouw, ontworpen door Benthem Crouwel Architecten. Het gebouw dat is bekroond met architectuurnominaties en prijzen, is vernoemd naar Grotius, beter bekend als Hugo de Groot.

Na een reeks interviews in het afgelopen jaar zijn we daar samen met Q&A gestart met een aantal workshops en coaching rond teamdynamiek en leiderschap.

De sfeer in het gebouw kenmerkt eveneens de sfeer op de faculteit. Toegankelijk, open en vriendelijk. Een prettige omgeving om in te werken en studeren, en voor ons om workshops te mogen geven.

WORKSHOP: DESIGN THINKING

Nijmegen, februari 2020

Hoe verrassend kan het zijn om in een complex vraagstuk met de methode van Design Thinking tot constructieve en pragmatische oplossingen te komen. En hoe waardevol is het dat die oplossingen door de teamleden zelf worden gevonden. Zij hebben immers het meeste zicht op de knelpunten en de mogelijke oplossingen daarvan. Dat is ook precies de kracht van de methode Design Thinking. En dat was ook precies wat er gebeurde in een team van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit, waar de onderlinge samenwerking centraal stond.

WORKSHOP: LIVING LABS

Boedapest mei 2019

Samen met een collega-trainer hebben we workshop ‘Living Labs’ gegeven op de Eurashe conferentie  Future Students, Future Universities and Future Jobs in Boedapest. 

Onze inleiding ging over het Living Lab, een innovatieve vorm van samenwerking tussen meerdere partners uit de profit sector, de non-profit sector en de (lokale) overheid. Aan de deelnemers legden wij een aantal dilemma’s  voor die vanuit verschillende disciplines werden besproken. Door zelf met deze dilemma’s aan de slag te gaan konden deelnemers ervaren wat deze speciale vorm van samenwerken kan betekenen en opleveren.

WORKSHOP: DESIGN THINKING FOR SOCIAL SYSTEMS

Amsterdam april 2019

Meer dan 20 deelnemers deden mee aan de workshop Design Thinking for Social Systems.

Een workshop om kennis te maken met deze methode, die ontwikkeld is op de Stanford University in California. De groep bestond uit collega’s van diverse bestuursafdelingen die met elkaar samen werken op een grote gemeenschappelijke kantoorruimte. Het onderwerp was: Hoe kunnen we het werken in onze gezamenlijke flexibele werkruimte veraangenamen? Een onderwerp dat de aanwezigen duidelijk aansprak en waaraan gewerkt werd volgens de methode van Design Thinking. De aanwezigen interviewden elkaar in groepjes over het wel en wee op de flexplekken. Daaruit koos ieder groepje een onderwerp om uit te werken. Dat leverde goede oplossingen en ideeën op, zoals een ontmoetingsruimte of café, meer met elkaar in gesprek gaan,  nader kennis maken met collega’s en een kleurrijke aankleding van de ruimte. Stuk voor stuk mogelijkheden om verder uit te werken.

WORKSHOP: KRACHTENVELD ANALYSE

Amsterdam juli 2014


Medewerkers van de facilitaire dienst van de Universiteit van Amsterdam, bogen zich over hun krachtenveld. Welke mensen zitten er in de directe omgeving, welke staan veraf? Wat is wenselijk en hoe kom je tot die wenselijke situatie. Een warme, zonnige middag in juli waarin met elkaar gesproken werd over actoren, krachtenveld en mogelijkheden tot veranderingen daarin.

WORKSHOP: LEIDERSCHAP VOOR TEAMCOÖRDINATOREN

Driebergen, De Baak, maart 2013


In deze workshop voor teamleiders vormde de Transactionele Analyse van Eric Berne de basis om aan de stag te gaan met de werkrelaties in een et team, de onderling verhoudingen hierin en de mogelijkheden om interventies in te zetten en de teamdynamiek te verbeteren.


WORKSHOP: THE NEW WAY OF WORKING

Saxion HogeschoolDeventerJanuari 2012.

Hogeschool van AmsterdamAmsterdamNovember 2012

Workshop voor Japanners en Zuid-Koreanen over Het Nieuwe Werken. Wat is het, hoe ziet het er uit en hoe start je op een afdeling met het Nieuwe Werken? Na de introductie was een analyse van de werksituatie de basis om te zoeken naar nieuwe inrichting en samenwerking op de werkvloer.

WORKSHOP: ALLE KIKKERS IN DE KRUIWAGEN

Amsterdam 5 april 2012.

Een workshop met 11 deelnemers, met uiteenlopende beroepen. Dat op zich gaf naast het thema al veel stof tot nadenken en voorbeelden van situaties om uit te wisselen. Cultuurverschillen in diverse werkomgevingen, uiteenlopende leiderschapsstijlen en hoe om te gaan in deze context met lastige situaties.


Amsterdam 14 juni 2012. Hogeschool van Amsterdam

Op basis van mijn boek ‘Alle kikkers in de kruiwagen’, bogen 12 medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam zich over lastige situaties op de werkvloer. Wat ervaar je als lastig, hoe ga je daar mee om? Herkenbare en soms hilarische situaties, waar ieder wel eens in verzeild raakt.