Art Therapy en Coaching

Ruim 43 jaar geleden begon ik als creatief therapeut op de schilder- en keramiekafdeling van Psychiatrische Ziekenhuis Endegeest. Endegeest was een kleine gemeenschap, een dorp op zich, waar niemand gek opkeek als je huppelde op het pad of hardop liep te zingen of schreeuwen want dat gebeurde daar natuurlijk ook.

En op die creatieve therapie afdeling werden prachtige, ontroerende en indrukwekkende schilderijen, tekeningen en beelden gemaakt. Een weergave van de innerlijke wereld. Producten die altijd een relatie hadden met de vragen, wensen, zorgen of angsten van de maker.

En na het maakproces volgde de verdieping, door samen te kijken naar het product en te ontdekken wat het je vertelt. Meer dan woorden kunnen zeggen. En dat werd later ook de titel van één van mijn boeken over creatieve therapie. Ik vond en vind creatieve therapie nog steeds een prachtig èn krachtig middel.

Workshop: Beelden van jezelf

Amsterdam, 15  juni 2019.

Een workshop met het thema zelfbeeld. Tien deelnemers gingen met dit thema aan de slag. Hoe kijk je naar jezelf en welke beelden heb je van jezelf? Welke beelden hebben anderen van jou? Werken met teken – en schildermaterialen, met papier en met afbeeldingen om daar achter te komen. Maar ook door er samen naar te kijken en reacties te geven.