Art Therapy en Coaching

Ruim 43 jaar geleden begon ik als creatief therapeut op de schilder- en keramiekafdeling van Psychiatrische Ziekenhuis Endegeest. Endegeest was een kleine gemeenschap, een dorp op zich, waar niemand gek opkeek als je huppelde op het pad of hardop liep te zingen of schreeuwen want dat gebeurde daar natuurlijk ook.

En op die creatieve therapie afdeling werden prachtige, ontroerende en indrukwekkende schilderijen, tekeningen en beelden gemaakt. Een weergave van de innerlijke wereld. Producten die altijd een relatie hadden met de vragen, wensen, zorgen of angsten van de maker.

En na het maakproces volgde de verdieping, door samen te kijken naar het product en te ontdekken wat het je vertelt. Vaak meer dan woorden kunnen zeggen.  En dat werd later ook de titel van één van mijn boeken over creatieve therapie, namelijk Wat woorden niet kunnen zeggen. Ik vond en vind creatieve therapie nog steeds een prachtig èn krachtig middel.

WORKSHOP: WERKGROEP HERKENNING

November 2022

In november ben ik uitgenodigd om een workshop te begeleiden voor de gespreksgroep van de ‘Stichting Werkgroep Herkenning’. Die middag zal er in de groep minder gesproken worden, om in plaats daarvan te werken met creatieve materialen aan een door de groep gekozen thema.

Voorwerpen rond dat thema, die de deelnemers van huis meenemen zullen de start vormen van de middag en onderdeel worden van de werkstukken die zij gaan maken.

De Stichting Werkgroep Herkenning is een organisatie die ondersteuning en hulp geeft aan kinderen, kleinkinderen en familieleden van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden of de bezetter waren. Ik kijk er naar uit om in deze workshop samen met de deelnemers vorm te geven aan hun thema.

WORKSHOP: OVERGANGSRITUELEN

November 2022

Speciaal voor het verschijnen van het: ‘Overgangsspel’ van Ellen Vermeulen http://www.abfabflashes.nl/menomana heb ik een workshop ontworpen met de naam ‘Overgangsrituelen’. Overgangen kunnen gaan over fases in je persoonlijk leven, maar ook over de overgang van een team naar een nieuwe werkwijze of nieuwe organisatievorm. Rituelen kunnen daar bij helpen. Rituelen zijn handelingen die helpen om de overgang te maken naar een nieuwe fase. En je daarmee helpen om een fase af te sluiten en een nieuwe fase in te gaan. Uitgangspunt is dat je kiest wat bij jou of jouw groep / team past en helpt als overgangsritueel.

In de workshop zit letterlijk en figuurlijk beweging. Van de ene fase naar de andere. Het kan daadwerkelijk naar buiten zijn door een thema wandeling waarbij je foto’s maakt of een thema museumbezoek. Maar het kan ook binnen in een workshopruimte. Bijvoorbeeld door een werkstuk met verschillende materialen te maken of een ritueel dat je uitvoert die de overgang van de ene naar de andere fase laat zien. Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Aanmeldingen doe je als team of groep vriendinnen. Hierdoor kunnen we in overleg de workshop op jullie wensen aanpassen en op maat maken. Maar ook is een individuele sessie mogelijk, voor jou alleen.

Zo maken we de workshop en de locatie op maat. Kosten voor een groep vanaf  € 50 p.p. voor een dagdeel en voor een individuele sessie € 90. Dit is incl. materialen. Voor vragen of het aanmelden kun je altijd contact met mij opnemen. Je kunt me schrijven via het contactformulier

WORKSHOP: BEELDEN VAN JEZELF

Amsterdam, 15  juni 2019.

Een workshop met het thema zelfbeeld. Tien deelnemers gingen met dit thema aan de slag. Hoe kijk je naar jezelf en welke beelden heb je van jezelf? Welke beelden hebben anderen van jou? Werken met teken – en schildermaterialen, met papier en met afbeeldingen om daar achter te komen. Maar ook door er samen naar te kijken en reacties te geven.