Art Therapy en Coaching

INDIVIDUELE ART THERAPIE

Voor persoonlijke vragen en verdieping van thema’s, is Art Therapy een prachtig middel. Een art therapy sessie kun je individueel of in een groep doen. Gebruik voor meer informatie de contactgegevens op deze website. Dan krijg je zo snel mogelijk bericht van mij.

Ruim 43 jaar geleden begon ik als creatief therapeut op de schilder- en keramiekafdeling van Psychiatrische Ziekenhuis Endegeest. En op die creatieve therapie afdeling werden prachtige, ontroerende en indrukwekkende schilderijen, tekeningen en beelden gemaakt. Een weergave van de innerlijke wereld. Producten die altijd een relatie hadden met de vragen, wensen, zorgen of angsten van de maker.

En na het maakproces volgde de verdieping, door samen te kijken naar het product en te ontdekken wat het je vertelt. Vaak meer dan woorden kunnen zeggen.  En na al die jaren vind ik creatieve therapie nog steeds een prachtig èn krachtig middel.

INTERVIEW: BEELDEND WERKEN IN SUPERVISIE

November 2023

Naar aanleiding van de webinar Werken met beeldende middelen in professionele begeleiding, die ik in maart dit jaar gaf voor de LVSC, vroeg Ina Smit, senior lecturer Social Work aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden of ze mij mocht interviewen over dit onderwerp. Het werd een plezierig en inhoudelijk interessant gesprek over de ontwikkelingen in supervisie, over nieuwe ideeën en nieuwe werkvormen. Het resultaat van het gesprek was een uitgebreid verslag van dit interview in ht novembernummer van Supervisie Magazine, het blad van de Academie Social Studies van NHL Stenden.

WORKSHOP: BEYOND WORDS

Boedapest, augustus 2023

De Association of National Organisations for Supervision organiseert voor de tiende maal de Summer University, het jaarlijks congres voor supervisoren en coaches. Dit jaar in Boedapest. Al eerder gaf ik in Boedapest een workshop, toen voor het Eurashe congres.

Het programma bestaat uit lezingen, workshops en werkgroepen van leden vanuit heel Europa. Geen saaie lezingen of droge workshops. Maar een sprankelend ‘out of the box’ programma. De keynote van Sijtze de Roos bijvoorbeeld zal gaan over de spanning tussen worden en zijn, zwerven en blijven aan de hand van twee gedichten van Kavafis: ‘Ithaka’ en ‘Wachten op de Barbaren’. Nederland is met vier workshopgevers en een keynote speaker goed vertegenwoordigd. Ik zal op dit congres een workshop geven met de titel ‘Beyond words’. Daarin gaan de deelnemers vooral praktisch aan de slag met beelden, symbolen en metaforen die in de begeleiding en supervisie gebruikt kunnen worden.

WEBINAR: WERKEN MET BEELDENDE MIDDELEN IN PROFESSIONELE BEGELEIDING

Maart 2023

De LVSC / Beroepsvereniging voor professioneel begeleiders, organiseert jaarlijks meerdere webinars voor haar leden. Dit jaar mocht ik de spits afbijten met een webinar over ‘Werken met beeldende middelen in professionele begeleiding’. Met meer dan 190 deelnemers was de webinar goed bezocht.

Vier voorbeelden om weer te geven hoe een vraagstuk wordt ervaren.

Het werd een bijeenkomst vol voorbeelden, tips en tools op welke manier in begeleiding beelden ingezet kunnen worden. Dat kunnen afbeeldingen zijn, kaarten, poppetjes en figuren, voorwerpen, metaforen, symbolen en abstracte vormen. Zo kwamen vele mogelijkheden aan de orde om een vraagstuk in de begeleiding te exploreren en verdiepen. Het was een feestje om met professioneel begeleiders kennis en kunde rond dit thema te delen en uit te wisselen.

WORKSHOP: WERKGROEP HERKENNING

November 2022

In november ben ik uitgenodigd om een workshop te begeleiden voor de gespreksgroep van de ‘Stichting Werkgroep Herkenning’. Die middag zal er in de groep minder gesproken worden, om in plaats daarvan te werken met creatieve materialen aan het door de groep gekozen thema: ‘ontmoeten’.

Voorwerpen rond dat thema, die de deelnemers van huis meenamen vormden de start van de middag en werden onderdeel van de werkstukken die zij maakten. In de nabespreking van de werkstukken toonde zich de intense en diepe banden in de gecompliceerde relatie met één van de familieleden.

De Stichting Werkgroep Herkenning is een organisatie die ondersteuning en hulp geeft aan kinderen, kleinkinderen en familieleden van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden of de bezetter waren.

WORKSHOP: OVERGANGSRITUELEN

November 2022

Speciaal voor het verschijnen van het: ‘Overgangsspel’ van Ellen Vermeulen http://www.abfabflashes.nl/menomana heb ik een workshop ontworpen met de naam ‘Overgangsrituelen’. Overgangen kunnen gaan over fases in je persoonlijk leven, maar ook over de overgang van een team naar een nieuwe werkwijze of nieuwe organisatievorm. Rituelen kunnen daar bij helpen. Rituelen zijn handelingen die helpen om de overgang te maken naar een nieuwe fase. En je daarmee helpen om een fase af te sluiten en een nieuwe fase in te gaan. Uitgangspunt is dat je kiest wat bij jou of jouw groep / team past en helpt als overgangsritueel.

In de workshop zit letterlijk en figuurlijk beweging. Van de ene fase naar de andere. Het kan daadwerkelijk naar buiten zijn door een thema wandeling waarbij je foto’s maakt of een thema museumbezoek. Maar het kan ook binnen in een workshopruimte. Bijvoorbeeld door een werkstuk met verschillende materialen te maken of een ritueel dat je uitvoert die de overgang van de ene naar de andere fase laat zien. Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Aanmeldingen doe je als team of groep vriendinnen. Hierdoor kunnen we in overleg de workshop op jullie wensen aanpassen en op maat maken. Maar ook is een individuele sessie mogelijk, voor jou alleen.

Zo maken we de workshop en de locatie op maat. Voor vragen of het aanmelden kun je altijd contact met mij opnemen. Je kunt me schrijven via het contactformulier

WORKSHOP: BEELDEN VAN JEZELF

Amsterdam, 15  juni 2019.

Een workshop met het thema zelfbeeld. Tien deelnemers gingen met dit thema aan de slag. Hoe kijk je naar jezelf en welke beelden heb je van jezelf? Welke beelden hebben anderen van jou? Werken met teken – en schildermaterialen, met papier en met afbeeldingen om daar achter te komen. Maar ook door er samen naar te kijken en reacties te geven.