Art Therapy and Applied Art

Art Therapy

Art Therapy of Creatieve Therapie is een vorm van begeleiden en behandelen die gebaseerd is op beeldende expressie. Door het maken van kunst worden beelden gemaakt en lagen van de persoonlijkheid aangeboord die meer laten zien dan woorden kunnen zeggen.

Doel van Art Therapy is om op deze wijze meer inzicht te verkrijgen en contact te maken met dieperliggende wensen, gevoelens en verlangens. Art Therapy is gebaseerd op theorieën van Jung, kunsteducatie, de ‘Gestalt’ filosofie en meer recentere theorieën als Theorie U.

Ellen heeft een jarenlange ervaring met zowel groepen als individuele sessies in Art Therapy.

Art therapy def

Applied Art

Zoals Art Therapy mensen in beweging kan brengen, kan toegepaste kunst en creativiteit beweging brengen in groepen en organisaties. Daar waar een team, een groep betrokkenen of een organisatie een nieuwe impuls zoeken, kunnen creatieve werkvormen een sterke bijdrage leveren aan het proces.

Door creatieve werkvormen voelen deelnemers zich betrokken, kunnen zij meningen delen en samen gemeenschappelijke standpunten formuleren en zichtbaar maken.

De mogelijkheden van creatieve werkvormen zijn groot. In een vergadering kan bijvoorbeeld gezamenlijk een mindmap worden gemaakt, in grote groepen een wereldcafé georganiseerd, een opinie in een rondgang aangevuld met opmerkingen en tips en de notulen getekend.

Creativiteit en visueel maken werkt!!