Art Therapy en Coaching

Heb je persoonlijke of werk gerelateerde vragen? Wil je een vraagstuk verhelderen, uitpluizen of verdiepen? Wil je uitzoeken en experimenteren met ander of adequater gedrag? Of juist meer de gevoelskant van een vraag verdiepen? Dan kunnen we daar samen mee aan de slag. Dat kan op verschillende manieren en als je wilt met gebruik van beeldende werkvormen.

Art Therapy

This image has an empty alt attribute; its file name is Art-therapy-def-801x1024.jpgArt Therapy is een vorm van begeleiden en behandelen die gebaseerd is op beeldende expressie. Door het maken van kunst worden beelden gemaakt en lagen van de persoonlijkheid aangeboord die meer laten zien dan woorden kunnen zeggen.

Doel van Art Therapy of Beeldende Therapie is om op deze wijze meer inzicht te krijgen en contact te maken met dieperliggende wensen, gevoelens en verlangens. Art Therapy is gebaseerd op theorieën van Jung, kunsteducatie, de ‘Gestalt’ filosofie en meer recentere theorieën als Theorie U. Art Therapy kun je individueel of in een groep doen.

 

Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm waarin persoonlijke vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk centraal staan. Ze vormen de aanleiding om te praten over (zich herhalende) patronen in reacties en interventies en het startpunt om samen te zoeken naar nieuwe manieren om daar mee om te gaan. Coaching kan bestaat ongeveer uit twee tot vijf gesprekken en vindt zowel individueel als in een kleine groep plaats. Ook hier maken we weer gebruik van afbeeldingen en kunst. Door te zoeken naar de juiste afbeelding bij een thema en dit te bespreken, komt er een proces op gang en ruimte voor verdieping in een persoonlijke vraagstuk van de deelnemer. 

 

Supervisie

Supervisie heeft een langere looptijd dan coaching en bestaat uit 10 – 15 bijeenkomsten. Het doel van supervisie is een intrinsieke verandering in het functioneren van de professional door een nieuwe kijk op werkvraagstukken resulterend in nieuw gedrag.
Mijn stijl van begeleiden kenmerkt zich door samen te kijken naar de rode draad in het professioneel functioneren en zich herhalende patronen in praktijksituaties. Door deze met elkaar te bespreken, te analyseren en te waarderen, kortom een plek te geven, kan in een volgende stap samen gezocht worden naar nieuwe manieren om met deze (niet wenselijke) situaties om te gaan. Individueel of in een kleine groep. (2-5 deelnemers)

Ellen staat sinds 1994 ingeschreven in het Beroepsregister van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. register voor supervisoren en coaches.