Boeken, webinars en artikelen

Beeldende Middelen in professionele begeleiding

De LVSC / Beroepsvereniging voor professioneel begeleiders, organiseert jaarlijks meerdere webinars voor haar leden. In maart 2023 mocht ik de spits afbijten met een webinar over ‘Werken met beeldende middelen in professionele begeleiding’. Met meer dan 190 deelnemers was de webinar goed bezocht.

Bekijk de webinar

‘Beyond words…..’ Using images, symbols, and metaphors in supervision

Na de vrolijke en inspirerende ANSE Summer University in Boedapest afgelopen augustus, staat nu een artikel van mij in het ANSE Journal. Het artikel beschrijft de toepassing van beeldende middelen in professionele begeleiding. Hoe kun je met eenvoudige middelen een gesprek verdiepen en nieuwe invalshoeken ontdekken? Laat je verrassen door de voorbeelden uit het artikel, zoals je ook in jouw begeleidingsgesprekken de deelnemer kunt inspireren.  De praktijkvoorbeelden komen uit de workshop die ik in hierover in Boedapest heb gegeven.

ANSE Journal, Volume 7, issue 2, december 2023.

 

Supervisiekunde

Hoofdstuk 8.3. Werkvormen met beelden.
Boek - Supervisiekunde - Ellen BuddeWanneer je overstapt van taal naar beeldtaal, betreed je een nieuwe wereld van kleuren, vormen en textuur, die een nieuwe dimensie kan toevoegen aan woorden. Wat in woorden al gezegd is (of niet gezegd), wordt nu zichtbaar en voelbaar in beelden. Verbeelden is het vertalen van een ingebracht supervisievraagstuk in een beeld, een handeling of een actie. Andersom kan een foto of voorwerp de aanleiding vormen om een onderwerp te verdiepen. In dit hoofdstuk uit Supervisiekunde vind je achtergrond en praktische tools om hiermee aan de slag te gaan.

Vakmedianet. Deventer, 2015.

 

Alle kikkers in de kruiwagen

Boek - Alle kikkers in de kruiwagen - Ellen BuddeDit boek is geschreven vanuit mijn persoonlijke ervaring als manager met situaties uit de praktijk. In 2001 werd ik, als docent in het HBO gevraagd voor de functie van projectmanager. Dat was de start van mijn loopbaan als manager.

Ik vond mijn nieuwe functie geweldig, maar ook turbulent en had regelmatig momenten dat de moed mij in de schoenen zonk en mij afvroeg of ik wel geschikt was voor deze klus. Ik realiseerde mij dat je juist die ervaring niet in boekjes vindt, maar in de praktijk leert. Dat uiteindelijk was een aantal jaren later, de aanleiding om dit boek te schrijven en zo mijn kennis en ervaring te delen met andere managers.

Iedere manager zal in een of meer van deze situatieschetsen, zichzelf herkennen. Het is geen theorieboek en je vindt er geen methodiek. Wat je er wel vindt zijn herkenbare praktijksituaties, die verhalend, anekdotisch en met humor zijn beschreven, iedere situatieschets afgesloten met tips en tools. Dit is ‘storytelling’ en zal je daarom aanspreken en een steun in de rug zijn in al die boeiende, maar soms ook lastige situaties die je als (beginnend) manager kunt tegenkomen.

Een verslag van het interview door Managementboek kun je hier lezen. Het boek is in de boekhandel uitverkocht, maar via mij nog te bestellen.

Ik wens je veel plezier en inspiratie met dit boek.

Academic Service. Den Haag, 2012.

 

Wat woorden niet kunnen zeggen

In dit boek heb ik mijn ervaringen met beeldende werkvormen in de hulpverlening en mijn werkzaamheden als projectmanager samengebracht. Door de kennis uit deze twee gebieden met elkaar te verbinden ontstaan er nieuwe invalshoeken en interessante mogelijkheden in veranderprocessen. In verandertrajecten en  management wordt er gestreefd naar verbetering. Dat kan gaan om een verbetering van welbevinden, van organisaties, resultaten en van producten. In alle gevallen komen er veranderprocessen op gang en worden mensen gemotiveerd om tot verbeteringen te komen.

Beeldende werkvormen en processen zijn van toepassing op projectmanagement  en verandermanagement en prima middelen om veranderprocessen aan te sturen en ondersteunen.

Het samenbrengen van het beste van beiden heeft geleid tot een transparante theorie over veranderingstrajecten, uitgewerkt met beeldende werkvormen. Hierdoor is het mogelijk om op een nieuwe en verrassende manier te kijken naar veranderprocessen. Het boek is nog verkrijgbaar.

Ik wens je veel inspiratie met die boek, of het nu is in hulpverlening of in organisaties waar mensen gemotiveerd worden om tot verandering te komen.

 Bohn, Stafleu, van Loghum, Houten, 2008. Geheel herziene 2e druk.

 

Intermezzo

Voor ieder die zich bezig houdt met verandertrajecten en het begeleiden van de professionele ontwikkeling van mensen, bevat dit boek een schat aan ideeën voor creatieve interventies.

Ik heb dit boek geschreven vanuit mijn ervaring als coach en begeleider. Intermezzo is bestemd voor coaches, trainers en veranderkundigen. Of het nu is voor een volle zaal, in een groep of bij een individueel verandertraject, in Intermezzo vindt je altijd een werkvorm die past bij jouw stijl en bij jouw doelgroep.

De thema’s en werkvormen uit Intermezzo kun je inpassen in je eigen methodiek, waardoor jouw werkwijze verrijkt wordt met bijvoorbeeld een speelse kennismakingsoefening, een gerichte startopdracht, een thematische opdracht, een verdiepend thema of een ontspannen moment tussendoor. De opdrachten zijn kort en vragen weinig voorbereiding. Bij iedere opdracht vindt je praktische. Kies er uit wat je kunt gebruiken voor jouw activiteiten en werkzaamheden.

Het boek is in de boekhandel uitverkocht, maar via mij nog te bestellen.

Bohn, Stafleu, van Loghum, Houten, 2007.

 

Wat woorden niet kunnen zeggen

In dit boek beschrijf ik creatieve beeldende opdrachten rond thema’s, waar ieder mens mee te maken krijgt. Gebeurtenissen uit een mensenleven die een impact hebben en niet altijd in woorden zijn te vatten. Het boek behandelt thema’s als zelfbeeld, persoonlijke geschiedenis, afscheid nemen, overgangen en nieuw begin. Met veel voorbeelden, foto’s en praktische aanwijzingen zijn werkvormen en opdrachten beschreven voor persoonlijke groei in coaching, begeleiding en hulpverlening.

Het boek biedt inspiratie en ondersteuning voor ieder die zelf of vanuit professionele begeleiding aan de slag wil gaan met thema’s die niet altijd onder woorden zijn te brengen en waaraan meer te ontdekken en beleven valt dan ‘wat woorden kunnen zeggen’

Mocht je belangstelling hebben dan kun je het boek bij mij bestellen.

Bohn, Stafleu Van Loghem, Houten, 2000.

 

Creatieve therapie in praktijk

Dit boek is een weergave van mijn werkzaamheden in de psychiatrie, waar ik tien jaar als beeldend therapeut gewerkt heb. Het boek is geschreven na mijn overstap naar het onderwijs, als een soort afscheid van mijn baan als therapeut.

Het bevat meer dan 100 werkvormen en opdrachten voor beeldende werkvormen voor individuele – en groepsbegeleiding en uitleg over werkwijzen en diverse methodieken.

Van Loghem Slaterus, Deventer, 1989.

Artikelen

 1. Beyond words….. Using images, symbols, and metaphors in supervision. ANSE Journal, Volume 7, issue 2, december 2023.
 2. Designing for Social Systems. Linkedin, december 2018
 3. Werkvormen met beelden. Hoofdstuk 8.3 uit ‘Supervisiekunde’  Vakmedianet, Deventer 2015.
 4. De ondragelijke lichtheid in het bestaan van een coach. Coachinggids 2011-2012
 5. Het beste van beiden, Tijdschrift voor Vaktherapie, 2008 – 4.
 6. Publicatie in jubileum uitgave LVSB: Supervisie in opleiding en beroep. Verzameling tijdschriftartikelen uit de periode 1983-2002. Bohn, Stafleu en van Loghum Houten, 2005
 7. Tekenen is praten en schrijven tegelijk. Tijdschrift voor supervisie en begeleiding, 2001 – 4
 8. De vlucht.  Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1993 – 3.
 9. De gestalt-art-therapie .  Jubileum uitgave Ned. Ver. voor Kreatieve Therapie, 1990
 10. Het gebruik van symbolen.   Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1989 – 3
 11. Gewoon er zijn. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1987 – 2.
 12. De kreatief proces therapie helpt gevoelsblokkades opheffen  AS, 1986 – 7/8
 13. Emanciperende Hulpverlening.  Tijdschrift voor Kreatieve Therapie,  1986
 14. Meer dan met woorden.  Tijdschrift voor Kreatieve Therapie,  1984 – 4
 15. Kunstzinnige Therapie in dienst van harmonie en evenwicht.   AS, 1982 – 11.
 16. Theorie en praktijk van de gestalt-art-therapie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1982-4.