Het kan toeval zijn. Of niet.

De afgelopen weken kreeg ik meerdere verzoeken. Die verzoeken hadden betrekking op mijn oorspronkelijk beroep, dat van creatief therapeut. Ruim 43 jaar geleden begon ik als creatief therapeut op de schilder- en keramiekafdeling van Psychiatrische Ziekenhuis Endegeest. Endegeest was een kleine gemeenschap, een dorp op zich, waar niemand gek opkeek als je huppelde op het pad of hardop liep te zingen of schreeuwen want dat gebeurde daar natuurlijk ook.

En op die creatieve therapie afdeling werden prachtige, ontroerende en indrukwekkende schilderijen, tekeningen en beelden gemaakt. Een weergave van de innerlijke wereld. Producten die altijd een relatie hadden met de vragen, wensen, zorgen of angsten van de maker.

En na het maakproces volgde de verdieping, door samen te kijken naar het product en te ontdekken wat het je vertelt. Meer dan woorden kunnen zeggen. En dat werd later ook de titel van één van mijn boeken over creatieve therapie. Ik vond en vind creatieve therapie nog steeds een prachtig èn krachtig middel.

En die verzoeken? Die gingen over mijn boeken en over de vraag of ik weer therapie wilde geven. Ik heb meteen  ‘Ja’ gezegd.

Afscheid van de hogeschool: ‘Kennis maken in de stad’

30 september 2021

Op 1 mei 1978, begon ik mijn eerste baan als creatief therapeut op de schilder- en keramiekafdeling van Psychiatrische Ziekenhuis Endegeest. En 43 jaar later nam ik afscheid bij mijn laatste baan aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat afscheid werd gevierd met een symposium onder de titel ‘Kennis maken in de stad’.

Door vier sprekers werd een beeld geschetst van wat er bij komt kijken om samen met bewoners kennis te ontwikkelen en daadwerkelijk toe te passen in de stad.Daarbij zijn actieve bewoners en informele ontmoetingsplekken plekken in de wijk van belang. Laagdrempelige plekken, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en zo nodig ondersteund worden door medebewoners en professionals. Plekken waar initiatieven kunnen ontstaan en nieuwe samenwerking wordt opgezet.

De Hogeschool van Amsterdam speelt hier samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op in door van een bibliotheek een nieuwe ontmoetingsplek te maken in de z.g. Buurtcampus. Je vindt er niet alleen kennis door boeken, maar ook workshops, lezingen en spreekuren voor bv pedagogische of juridische vragen.

Daniël Haverkort (HvA) en Maarten Lammers (OBA) in gesprek over de Buurtcampus.

Voor de medewerkers van de OBA en de HvA vraagt deze nieuwe werkwijze van ‘kennis maken in de stad’, naast de bestaande expertise, andere vaardigheden en een nieuw rol, namelijk die van de community manager.

Deze geschetste ontwikkelingen riepen vragen en discussie met de zaal op. Bijvoorbeeld over het verschil van Buurtcampus met buurthuizen en het verschil tussen de community manager en de sociaal werker. “Leek dit niet erg op wat vroeger sociaal werker of opbouwwerker heette?” “En leek de buurtcampus niet op het buurthuis?” Terechte vragen die ook duidelijk maken dat de leemtes, die door bezuinigingen ontstaan zijn in o.a. welzijn, nu worden ingevuld door diverse maatschappelijke organisaties.

Een nieuwe maatschappelijke beweging rond buurt en welzijn komt daarmee op gang.

Coaching weer gestart

Deze week zijn de coachingsgesprekken weer gestart. Te beginnen bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wederom wordt een groot beroep gedaan op ons vermogen om flexibel te zijn in steeds veranderende omstandigheden. Het helpt om een moment te nemen voor reflectie en stil te staan bij hoe te handelen en hoe je te verhouden tot je werkomstandigheden. Als leidinggevende, als uitvoeder, als beleidsadviseur en als medewerker. Maar bovenal: als mens.

Projecten in de wijk

Ondanks de Corona crisis kunnen er nog heel veel dingen doorgaan. Zo zijn er in de kansarme wijken prachtige initiatieven om bewoners te ondersteunen https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6652140258144202752/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(ugcPost%3A6651724107459121152%2C6652140254109270016) en nieuwe projecten om vraagstukken uit de wijk aan te pakken. https://agendastad.nl/bouwen-aan-een-duurzame-kennisinfrastructuur-in-nieuw-west/?cd=1

Workshop: Design Thinking en Leiderschap

Sinds een jaar heeft de Hogeschool van Amsterdam een programma ontwikkeld voor alle leidinggevenden van de organisatie. Design Thinking is daar een onderdeel van.

De methode wordt ingezet voor vraagstellingen uit de eigen organisatie. En zo boog een groep leidinggevenden zich over de vraag om meer aandacht en bewustzijn te ontwikkelen bij docenten en medewerkers, voor studenten met een functiebeperking.

Dat leverde mooie en bruikbare ideeën op, die vooral betrekking hadden op informeren en communicatie.

Workshop Design Thinking

Ellen en Ellen geven op 25 maart een tray out workshop Design Thinking in Utrecht. Een kennismaking met de methode om op creatieve manier snel oplossingen te vinden voor vraagstukken. Design Thinking leent zich voor uiteenlopende problemen. Komend uit de technisch industrie, wordt deze werkwijze breder toegepast bij sociale en maatschappelijke vraagstukken, bij organisatie vraagstukken en als methode in bijvoorbeeld onderwijs.

Het is een werkwijze die de mens en hun ervaringen met het onderwerp, centraal stelt. Daarin worden een aantal fases doorlopen en een prototype of tussenproduct ontwikkeld. Die wordt vervolgens getest en getoond aan de opdrachtgever.  Op basis van de feedback wordt het prototype dan in productie genomen of aangepast. In dat laatste geval begint het proces weer opnieuw.

De workshop is op woensdagmiddag 25 maart in Pastoe, Utrecht. Je kunt je aanmelden bij  Ellen Vermeulen of Ellen Budde.

Workshop Teamdynamiek in Nijmegen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is gehuisvest in het Grotiusgebouw, een prachtig licht en transparant gebouw, ontworpen door Benthem Crouwel Architecten. Het gebouw dat is bekroond met architectuurnominaties en prijzen, is vernoemd naar Grotius, beter bekend als Hugo de Groot.

Na een reeks interviews in het afgelopen jaar zijn we daar samen met Q&A gestart met een aantal workshops en coaching rond teamdynamiek en leiderschap.

De sfeer in het gebouw kenmerkt eveneens de sfeer op de faculteit. Toegankelijk, open en vriendelijk. Een prettige omgeving om in te werken en studeren, en voor ons om workshops te mogen geven.

Zeven jaar Provincie Noord Brabant

Zeven jaar lang hebben we samen met AMKwadraat voor de Provincie Noord Brabant trainingen en coaching gegeven.

Een groot deel van de medewerkers, projectleiders, programmaleiders, ondersteuners en teams deden met ons een training. Professionalisering en taakgerichtheid stonden centraal en hebben hopelijk bijgedragen aan de organisatie en werkzaamheden van de Provincie Noord Brabant. Die overigens in 2018 werd uitgeroepen tot de best bestuurde decentrale overheid van Nederland. Daar willen wij natuurlijk niet alle credits voor opeisen, maar toch….

En daarnaast waren er vele mooie producten zoals de infografic voor projectmanagement en de infografic voor verandermanagement, het boekje met werkvormen, de persoonlijke gebruiksaanwijzing en de tips voor ‘het goede gesprek’.

Indrukwekkende trainingen en bruikbare tools, niet alleen voor de deelnemers, maar net zo goed voor ons als trainers een rijke ervaring.

We sluiten daarmee een geweldige samenwerking en een heerlijke en leerzame tijd af. Ik kijk er met plezier op terug.

Edamame bonen

Samen met Vision on Food, hebben wij in mei en juni twee workshops gegeven over edamame bonen, voor een groep telers in Flevoland. In samenwerking met de Provincie Flevoland doen zij mee aan een project om deze groene sojabonen te telen en als een echt Hollands product in de markt te zetten. De planten staan inmiddels bij de diverse telers al op het land en worden in augustus geoogst. En het is dit jaar, zoals één van de telers vertelde, ‘goed bonenweer’.

In de workshops kwamen de mogelijkheden naar voren van de edamameboon als groente, als snack en verwerkt in producten. Maar ook over het unieke karakter, lokaal produceren, duurzaamheid en bodemverbetering. Daar kwamen interessante discussies uit voort over productimago, marketing en afzet in de markt. Boeiend om bij de start van productie en lancering van de Hollandse edamameboon aanwezig te zijn en mee te kunnen denken.