Art Based Learning en Teamcoaching

Ben je op zoek naar een verrassende en verfrissende aanpak voor jouw team of organisatie? Wil je gezamenlijke standpunten ontwikkelen of een nieuwe impuls geven aan de samenwerking? Dan kunnen creatieve werkvormen een sterke bijdrage leveren aan dat proces. Door samen letterlijk vorm te geven zijn deelnemers zichtbaar betrokken, kunnen zij ideeën ontwikkelen, meningen delen en samen standpunten formuleren. Maak jouw beleidsdag tot een feestje.

Art Based Learning 

Zoals Art Therapy mensen in beweging kan brengen, kan kunst en creativiteit beweging brengen in een team, in groepen en organisaties. De mogelijkheden van creatieve werkvormen zijn groot. Door bijvoorbeeld alleen al te zoeken naar kunst naar aanleiding van een thema, ontstaat een gesprek en ruimte voor verdieping in een vraagstuk. In een bijeenkomst kan gezamenlijk een mindmap worden gemaakt, in grote groepen een wereldcafé georganiseerd of het proces en de uitkomst van een beleidsdag getekend.

Stel je onze organisatie voor als een gebouw. Hoe ziet dit er dan over 5 jaar uit?

Teamcoaching

Mogelijk heb je in jouw team te maken met vraagstukken op het gebied van samenwerking en onderlinge relaties, werkprocessen, producten en resultaten, op het gebied van motivatie van de teamleden of de positie in de organisatie en de marktpositie.

De dynamiek in een team is boeiend, gelaagd en vaak complex. Als het spaak loopt op één onderdeel heeft dat effect op andere onderdelen en de teamdynamiek als geheel. We gaan samen op zoek naar waar het spaak loopt en wat verbeterd  en versterkt kan worden. Dit in samenhang met andere processen waar jouw team intern en extern, mee te maken heeft. Teamcoaching kan op meerdere manieren uitgevoerd worden, waarbij creatieve en beeldende middelen, zeer verhelderend kunnen werken.