Coaching en Supervisie

Coaching
Vanuit een brede achtergrond en een ruime ervaring geeft Ellen supervisie en coaching aan professionals werkzaam bij de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs. Coaching is een begeleidingsvorm waarin situaties uit de beroepspraktijk de aanleiding vormen om te praten over (zich herhalende) patronen in reacties en interventies en gekeken wordt naar nieuwe manieren om daar mee om te gaan. Coaching kan bestaat ongeveer uit twee tot vijf gesprekken en vindt zowel individueel als in een groep plaats.

Ellen staat sinds 1994 ingeschreven in het Beroepsregister van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. register voor supervisoren en coaches.

Supervisie
Supervisie heeft een langere looptijd dan coaching en bestaat uit 10 – 15 bijeenkomsten. Supervisie beoogt een verandering in het functioneren van de professional door een verandering in intrinsieke motivatie en nieuw gedrag.
De stijl van begeleiden van Ellen kenmerkt zich door in gesprek samen te kijken naar de rode draad in het professioneel functioneren en zich herhalende patronen in praktijksituaties. Door deze te spiegelen, met elkaar te bespreken, te analyseren en te waarderen, kortom een plek te geven, kan in een volgende stap samen gezocht worden naar nieuwe manieren om met deze (niet wenselijke) situaties om te gaan.

Boek Supervisiekunde