Coaching weer gestart

Deze week zijn de coachingsgesprekken weer gestart. Te beginnen bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wederom wordt een groot beroep gedaan op ons vermogen om flexibel te zijn in steeds veranderende omstandigheden. Het helpt om een moment te nemen voor reflectie en stil te staan bij hoe te handelen en hoe je te verhouden tot je werkomstandigheden. Als leidinggevende, als uitvoeder, als beleidsadviseur en als medewerker. Maar bovenal: als mens.