Complexe projecten

Eind januari vond onder mijn leiding een panelgesprek plaats tussen in totaal  zes medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, georganiseerd door De Projectencommunity UvA en HvA. Onderwerp was het invoeren van het digitaal learning management system (LMS) in de verschillende organisaties. In de presentaties en de daaropvolgende paneldiscussie vond een boeiende en leerzame uitwisseling plaats over de overeenkomsten en verschillen in projectorganisatie, doorlooptijd, cultuur, inspraak en governance.

De verschillen zaten vooral in de grootte en samenstelling van de stuurgroepen, de afdelingen waar het eigenaarschap belegd is, de doorlooptijd en de organisatiecultuur (bijv. de mate waarin het maken van fouten getolereerd wordt). Eén van de belangrijkste leerpunten voor alle drie de instellingen was dat een korte lijn tussen de centrale en decentrale afdelingen essentieel was voor het succesvol laten verlopen van de implementatie. Het levert inzichten op over het inrichten van dergelijke complexe projecten en het breed invoeren van grote systemen.