Een prachtige start voor een training

Bij de introductie in de training Creative Leadership bij Kaospilot in Aarhus, Denemarken werd ons gevraagd een portret van elkaar te tekenen in 30 seconden, zonder te kijken naar het papier. Om er vervolgens een vraag bij te zetten voor degene die je net al die 30 seconden hebt aangekeken. Door op deze manier meerdere malen groepsgenoten te tekenen en zelf ook portretten te ontvangen had ieder een zevental schetsen van zichzelf met evenveel vragen.
Vervolgens koos iedere deelnemer één van de eigen portretten uit om zich voor te stellen. Zo maakten alle deelnemers en de trainers eenzelfde start, zonder direct te weten wat je werkzaamheden, beroep of land van herkomst was. Wat een prachtig begin van een training. Ieder gelijk, ieder even kwetsbaar en sterk.

20161002_171430