Living Labs: Future Learning

Het programma van de jaarlijkse Eurashe conferentie is nu online! Eurashe is een Europese organisatie en een platform voor het hoger beroepsonderwijs, gesteund door de EU. Thema van het congres, dat half mei in Boedapest wordt gehouden, is Future Students, Future University, Future Jobs. Samen met Jacqueline Kenkel geven wij de workshop Living Labs: Future Learning. Een workshop over samenwerken en samen leren in Living Labs, design thinking en kwaliteitsborging. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere, hoe kunnen praktijk en kennisinstituten in nauwe samenwerking tot verbeteringen komen en hoe waarborg je daarbij de kwaliteit van onderzoek en producten.

https://www.eurashe.eu/events/annual-conferences/29-budapest/