Organisatie vraagstukken

Project Ghana

februari 2024 – heden

Een week adviseren in Ghana voor To Be WorldWide, hoe zou dat gaan? Hoe werkt dat als je als vreemde even komt invliegen en dan na een week weer vertrekt? Voorzichtig wat suggesties geven, kijken hoe dat valt? Of er stevig instappen? Durven mensen tegen mij te zeggen als ze het ergens niet mee eens zijn? Van te voren was ik heel benieuwd hoe dat zou gaan. Er ligt al veel materiaal en dat is een prima start. Ook hadden wij al een video call gehad met elkaar en handleidingen en formats uitgewisseld. Dus helemaal vreemd was het niet.

Na de voorbereiding vanaf zomer 2023 reisde ik half februari 2024 af naar Takoradi in zuidwest Ghana. Daar staat het Takoradi Educational Resource Centre, een bibliotheek/computercentrum midden in een woonwijk. Kinderen in de leeftijd van 6 -15 komen daar na schooltijd om te lezen, voor computerlessen of één van de vele activiteiten. Ook komt er met regelmaat onder schooltijd een hele klas in het computerlokaal voor computerles of om te lezen in de bibliotheek.

Het centrum wil haar kennis en ervaring delen en doet dit door de programmaonderdelen met behulp van hun alumni uit te zetten in andere daarvoor geschikte instellingen. En daar kom ik in het verhaal.

In die week hebben de medewerkers, met mijn ondersteuning geschreven aan de werkboeken en de handleidingen. Door deze op dezelfde wijze op te bouwen kunnen anderen, ook buiten het centrum deze activiteiten makkelijker uitvoeren.

Na een week kan ik zeggen dat het geweldig was. Zowel de samenwerking als de stappen die we hebben kunnen maken. Basis is de relatie die je met elkaar opbouwt. Dat geldt natuurlijk overal maar zeker in Ghana. Het lijkt evident maar is een absolute kritische succesfactor. Samen kom je tot nieuwe inzichten, ideeën en kun je leren van elkaar. Het is een wederkerig proces. De eerste concepten van de werkboeken voor de kinderen liggen er. Een geweldig begin van dit ‘on going process’.

Advies en project: To be worldwide

mei 2023.

“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen” Nelson Mandela

Wat is er naast de basisbehoeften in het leven voor kinderen belangrijker dan onderwijs? Onderwijs kan het grote verschil maken in de ontwikkeling van mensen en dus van naties.

To Be Worldwide is een organisatie die kinderen van 8-16 jaar in ontwikkelingslanden wil helpen vaardigheden te ontwikkelen waarin het reguliere onderwijs ter plekke (nog) niet kan voorzien. To Be Worldwide heeft hiervoor in 2004 een Educational Resource Centres opgericht in Takoradi in zuid-west Ghana. Het centrum heeft een uitgebreide bibliotheek en computerzalen, faciliteiten voor training en een op lokale behoeften afgestemd activiteitenprogramma.

Alles gericht op de leergierigheid; met het doel middelen en mogelijkheden te bieden, te inspireren en te stimuleren, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen! Ook toegang tot het voorgezet onderwijs wordt hierdoor makkelijker.

Vanwege mijn werk voor de Hogeschool van Amsterdam in de de Buurtcampus Nieuw West en de samenwerking die we daar zijn aangegaan met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) ben ik gevraagd om het project in Ghana te adviseren en te ondersteunen. Mijn eerste concrete bijdrage is het ontwerpen van een format voor lespakketten die in het centrum gebruikt kunnen worden en op andere locaties in Ghana.

Ik voel me zeer vereerd dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Beleidsdag Aiden 2: Mindmapping

April 2023

Evenals vorig jaar herfst, ben ik dit voorjaar weer gevraagd om een beleidsdag voor Aiden te begeleiden. Georganiseerd door de ondernemingsraad en ondersteund door het leiderschaps- en managementteam van de organisatie, worden ieder jaar twee medewerkers tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd met aansluitend een beleidsdag. Zo ontstaat een doorlopend proces van verbeteringen in een organisatie, die opereert in de dynamische context van innovatieve IT technologie.

Dit keer hebben we de vraagstukken uit het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek uitgewerkt met de methode Mindmap. Een voor de betreffende vraagstukken, interessante methode die veel elementen bevat die ook in Design Thinking te vinden zijn. De 25 deelnemers ontwikkelden op die dag nieuwe ideeën en voorstellen, die aan het einde van de dag gepresenteerd werden aan het management.

Beleidsdag Aiden 1 : Design Thinking

Oktober 2022

Aiden is een one-stop-shop voor IT-vraagstukken, dat innovatieve IT-oplossingen levert aan Europese midmarket-bedrijven.  Het OR team van Aiden organiseerde op 28 oktober voor een vertegenwoordiging van de medewerkers een beleidsdag, die ik mocht begeleiden.

Huize Bergen in Vught

Op deze dag kwam een groep van 25 medewerkers samen in Huize Bergen in Vught om zich te buigen over een aantal organisatie vraagstukken. Via de methode Design Thinking kwamen daar verrassende en nieuwe ideeën uit die aan het einde van de beleidsdag, gepresenteerd werden aan de directie van Aiden. Een mooi samenspel van directie, OR en medewerkers die verduidelijking over en nieuwe input gaf aan een aantal organisatie vraagstukken.

Advies: Training Verbindend Leiderschap

Juli 2022

De Hogeschool van Amsterdam verzorgt al jaren een interne training voor alle leidinggevenden. Deze zorgvuldig opgezette training Verbindend Leiderschap, wordt regelmatig aangepast aan het huidige beleid en de ontwikkelingen binnen en buiten de hogeschool. Samen met de trainer van deze uitgebreide training konden wij in drie bijeenkomsten de inhoud en werkvormen nog scherper neerzetten en het concept verder door ontwikkelen.

Afscheid van de hogeschool: Symposium:

‘Kennis maken in de stad’

30 september 2021

Op 1 mei 1978, begon ik mijn eerste baan als creatief therapeut op de schilder- en keramiekafdeling van Psychiatrische Ziekenhuis Endegeest. En 43 jaar later nam ik afscheid bij mijn laatste baan aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat afscheid werd gevierd met een symposium onder de titel ‘Kennis maken in de stad’.

Door vier sprekers werd een beeld geschetst van wat er bij komt kijken om samen met bewoners kennis te ontwikkelen en daadwerkelijk toe te passen in de stad.Daarbij zijn actieve bewoners en informele ontmoetingsplekken plekken in de wijk van belang. Laagdrempelige plekken, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en zo nodig ondersteund worden door medebewoners en professionals. Plekken waar initiatieven kunnen ontstaan en nieuwe samenwerking wordt opgezet.

De Hogeschool van Amsterdam speelt hier samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op in door van een bibliotheek een nieuwe ontmoetingsplek te maken in de z.g. Buurtcampus. Je vindt er niet alleen kennis door boeken, maar ook workshops, lezingen en spreekuren voor bv pedagogische of juridische vragen.

Voor de medewerkers van de OBA en de HvA vraagt deze nieuwe werkwijze van ‘kennis maken in de stad’, naast de bestaande expertise, andere vaardigheden en een nieuw rol, namelijk die van de community manager.

Deze geschetste ontwikkelingen riepen vragen en discussie met de zaal op. Bijvoorbeeld over het verschil van Buurtcampus met buurthuizen en het verschil tussen de community manager en de sociaal werker. “Leek dit niet erg op wat vroeger sociaal werker of opbouwwerker heette?” “En leek de buurtcampus niet op het buurthuis?” Terechte vragen die ook duidelijk maken dat de leemtes, die door bezuinigingen ontstaan zijn in o.a. welzijn, nu worden ingevuld door diverse maatschappelijke organisaties.

Een nieuwe maatschappelijke beweging rond buurt en welzijn komt daarmee op gang.

Workshop: Design Thinking en Leiderschap

3 april 2020

Sinds een jaar heeft de Hogeschool van Amsterdam een programma ontwikkeld voor alle leidinggevenden van de organisatie. Design Thinking is daar een onderdeel van.

De methode wordt ingezet voor vraagstellingen uit de eigen organisatie.

Wat kun je doen om het studeren met een functiebeperking onder de aandacht te brengen van docenten en medewerkers van de hogeschool?

Dat was de vraag aan een groep leidinggevenden van de Hogeschool van Amsterdam. Na een drietal interviews met studenten en opdrachtgevers gingen zij met de methode Design Thinking aan de slag. Daar kwamen mooie en bruikbare ideeën uit voort, die vooral betrekking hadden op communicatie en informatie.

Trainingen: Zeven jaar Provincie Noord Brabant

18 oktober 2019

Zeven jaar lang hebben we samen met AMKwadraat voor de Provincie Noord Brabant trainingen en coaching gegeven.

Een groot deel van de medewerkers, projectleiders, programmaleiders, ondersteuners en teams deden met ons een training. Professionalisering en taakgerichtheid stonden centraal en hebben hopelijk bijgedragen aan de organisatie en werkzaamheden van de Provincie Noord Brabant. Die overigens in 2018 werd uitgeroepen tot de best bestuurde decentrale overheid van Nederland. Daar willen wij natuurlijk niet alle credits voor opeisen, maar toch….

En daarnaast waren er vele mooie producten zoals de infografic voor projectmanagement en de infografic voor verandermanagement, het boekje met werkvormen, de persoonlijke gebruiksaanwijzing en de tips voor ‘het goede gesprek’.

Indrukwekkende trainingen en bruikbare tools, niet alleen voor de deelnemers, maar net zo goed voor ons als trainers een rijke ervaring.

We sluiten daarmee een geweldige samenwerking en een heerlijke en leerzame tijd af. Ik kijk er met plezier op terug

Strategie dag: Vleesverwerkende industrie. België.

September 2019

Een strategie bijeenkomst samen met Vision on Food. Vision on Food is sterk in strategie en trendwatching. Reden voor een Belgische vleesverwerkende industrie om ons te vragen hen te begeleiden in hun strategiebepaling voor de komende jaren. Met de opkomst van vleesvervangende producten, is in de vleesverwerkende industrie een heroriëntatie nodig. Deze dag bracht mogelijkheden en richtingen voor het bedrijf om nieuwe producten te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Strategie bijeenkomst : Edamame bonen

Juni 2019

Samen met Vision on Food, hebben wij in mei en juni twee workshops gegeven over edamame bonen, voor een groep telers in Flevoland. In samenwerking met de Provincie Flevoland doen zij mee aan een project om deze groene sojabonen te telen en als een echt Hollands product in de markt te zetten. De planten staan inmiddels bij de diverse telers al op het land en worden in augustus geoogst. En het is dit jaar, zoals één van de telers vertelde, ‘goed bonenweer’.

In de workshops kwamen de mogelijkheden naar voren van de edamameboon als groente, als snack en verwerkt in producten. Maar ook over het unieke karakter, lokaal produceren, duurzaamheid en bodemverbetering. Daar kwamen interessante discussies uit voort over productimago, marketing en afzet in de markt. Boeiend om bij de start van productie en lancering van de Hollandse edamameboon aanwezig te zijn en mee te kunnen denken.

Organisatie werkbezoek retail naar Kopenhagen.

September 2014

Met 30 ondernemers uit de tuinbouw, waren wij samen met Vision on Food op een tweedaagse studiereis in Kopenhagen, waar we een tocht maakten langs, markten, jonge bedrijven en kleine ondernemingen om nieuwe trends te ontdekken. En dit gaf weer input aan de telers om met een nieuwe blik naar innovatie en hun eigen producten te kijken.

Organisatie werkbezoeken naar Engeland en Denemarken.

April 2014


Drie daagse studiereis samen met Vision on Food begin april 2014 naar Edinburgh, Glasgow en Londen met tomaten – en paprika telers voor inspiratie en oriëntatie op nieuwe producten, productpresentatie, afzetmarkten en concepten.

Tweedaagse studiereis half april met eigenaren en managers van Ekoplaza en natuurvoedingwinkels naar Kopenhagen, hoofdstad van een land waar lokale producten meetellen.