Workshop Design Thinking

Ellen en Ellen geven op 25 maart een tray out workshop Design Thinking in Utrecht. Een kennismaking met de methode om op creatieve manier snel oplossingen te vinden voor vraagstukken. Design Thinking leent zich voor uiteenlopende problemen. Komend uit de technisch industrie, wordt deze werkwijze breder toegepast bij sociale en maatschappelijke vraagstukken, bij organisatie vraagstukken en als methode in bijvoorbeeld onderwijs.

Het is een werkwijze die de mens en hun ervaringen met het onderwerp, centraal stelt. Daarin worden een aantal fases doorlopen en een prototype of tussenproduct ontwikkeld. Die wordt vervolgens getest en getoond aan de opdrachtgever.  Op basis van de feedback wordt het prototype dan in productie genomen of aangepast. In dat laatste geval begint het proces weer opnieuw.

De workshop is op woensdagmiddag 25 maart in Pastoe, Utrecht. Je kunt je aanmelden bij  Ellen Vermeulen of Ellen Budde.