De praktijk / Gallery

Trainingen en Workshops

 

Workshop: Design Thinking. Amsterdam, maart 2020

Wat kun je doen om het studeren met een functiebeperking onder de aandacht te brengen van docenten en medewerkers van de hogeschool? Dat was de vraag aan een groep leidinggevenden van de Hogeschool van Amsterdam. Na een drietal interviews met studenten en opdrachtgevers gingen zij met de methode Design Thinking aan de slag. En daar kwamen mooie en bruikbare ideeën uit voort, die vooral betrekking hadden op communicatie en informatie.

 

Workshop: Design Thinking. Nijmegen, februari 2020

Hoe verrassend kan het zijn om in een complex vraagstuk met de methode van Design Thinking tot constructieve en pragmatische oplossingen te komen. En hoe waardevol is het dat die oplossingen door de teamleden zelf worden gevonden. Zij hebben immers het meeste zicht op de knelpunten en de mogelijke oplossingen daarvan. Dat is ook precies de kracht van de methode Design Thinking. 

 

Workshop: Teamdynamiek. Nijmegen, November – december 2019

Na een reeks interviews in het afgelopen jaar zijn we voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid samen met Q&A gestart met een aantal workshops en coaching rond teamdynamiek en leiderschap. Uitgangspunten daarbij zijn Systemisch Denken, Triades en Teamontwikkeling van Tuckman. In de workshop Teamdynamiek bespraken de deelnemers vanuit de eigen teamvraagstukken, oplossingen en nieuwe interventies voor hun team.

 

Strategie bijeenkomst: Vleesverwerkende industrie. België. September 2019

Vision on Food is sterk in strategie en trendwatching. Reden voor een Belgische vleesverwerkende industrie om ons te vragen hen te begeleiden in hun strategiebepaling voor de komende jaren. Met de opkomst van vleesvervangende producten, is in de vleesverwerkende industrie een heroriëntatie nodig. Deze dag bracht mogelijkheden en richtingen voor het bedrijf om nieuwe producten te ontwikkelen en in de markt te zetten.

 

Strategie bijeenkomst: Edamame bonen. Flevoland. Mei -juni 2019

Samen met Vision on Food, hebben wij in mei en juni twee strategie bijeenkomsten gegeven over edamame bonen voor een groep telers in Flevoland. In de bijeenkomsten is gesproken over de marketing en productimago van de in Nederland geteelde edamameboon.  Wat is er mogelijk en wat is er nodig om deze lokaal geproduceerde  boon op de markt te zetten. En hoe kunnen we het unieke karakter van de boon, de lokale productie, duurzaamheid en bodemverbetering gebruiken in de marketing van het product.

 

Workshop: Living Labs. Boedapest. Mei 2019

Samen met een collega-trainer hebben we workshop ‘Living Labs’ gegeven op de Eurashe conferentie  Future Students, Future Universities and Future Jobs in Boedapest. Onze inleiding ging over het Living Lab, een innovatieve vorm van samenwerking tussen meerdere partners uit de profit sector, de non-profit sector en de (lokale) overheid. Aan de deelnemers legden wij een aantal dilemma’s  voor die vanuit verschillende disciplines werden besproken. Door zelf met deze dilemma’s aan de slag te gaan konden deelnemers ervaren wat deze speciale vorm van samenwerken kan betekenen en opleveren.

 

Workshop: Design Thinking for Social Systems. Amsterdam. April 2019

Meer dan 20 deelnemers deden mee aan de workshop Design Thinking for Social Systems. Een workshop om kennis te maken met deze methode, die ontwikkeld is op de Stanford University in California. De groep bestond uit collega’s van diverse bestuursafdelingen die met elkaar samen werken op een grote gemeenschappelijke kantoorruimte. Het onderwerp was: Hoe kunnen we het werken in onze gezamenlijke flexibele werkruimte veraangenamen? Een onderwerp dat de aanwezigen duidelijk aansprak en waaraan gewerkt werd volgens de methode van Design Thinking. De aanwezigen interviewden elkaar in groepjes over het wel en wee op de flexplekken. Daaruit koos ieder groepje een onderwerp om uit te werken. Dat leverde goede oplossingen en ideeën op, zoals een ontmoetingsruimte of café, meer met elkaar in gesprek gaan,  nader kennis maken met collega’s en een kleurrijke aankleding van de ruimte. Stuk voor stuk mogelijkheden om ver uit te werken.

 

 

Provincie Noord Brabant, trainingen voor project- en programmaleiders, coaching, intervisie en workshop. September 2017 – juli 2018
Evenals voorgaande jaren weer een aanbod van trainingen, coaching en intervisie samen met AMKwadraat ter ondersteuning van het opgave gestuurde werken in de Provincie Noord Brabant.

 

Workshop: Beelden van jezelf

Amsterdam, 15  juni 2017.
Deze workshop gaat over zelfbeelden. Hoe kijk je naar jezelf en welke beelden heb je van jezelf? Welke beelden hebben anderen van jou? Werken met teken – en schildermaterialen, met papier en met afbeeldingen om daar achter te komen. Maar ook door er samen naar te kijken en reacties te geven.

 

Trainingen voor programmateams en voor projectleiders van de Provincie Noord Brabant. September 2016 – juli 2017
Samen met AMKwadraat geven wij ook dit jaar weer trainingen aan teams, aan projectleiders en medewerkers van de Provincie Noord Brabant. Daarbij maken wij gebruik van onder andere beeldende werkvormen, opstellingen, communicatie technieken en theorie U.

Het vierde seizoen trainingen Projectmanagement Provincie Noord Brabant. September 2015 – juli 2016
Evenals de drie voorgaande jaren ook dit seizoen trainingen voor projectleiders, opdrachtgevers en projectondersteuners. Met een vernieuwd aanbod van o.a. specifieke vervolgtrainingen voor teams en een traject voor het management.

 

Organisatie werkbezoek retail naar Kopenhagen. September 2014
Met 30 ondernemers op een tweedaagse studiereis in Kopenhagen, waar we met prachtig nazomerweer, een tocht maakten langs, markten, jonge bedrijven en kleine ondernemingen om nieuwe trends te ontdekken.

 

Derde seizoen trainingen Projectmanagement Provincie Noord Brabant. September 2014 – juli 2015
Half september zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de trainingen voor projectleiders, opdrachtgevers en projectondersteuners. Na een Kick-off op 1 oktober voor alle ruim 90 deelnemers starten begin oktober de trainingen voor de groepen.

 

Workshop krachtenveld analyse Universiteit van Amsterdam. Juli 2014
Medewerkers van de facilitaire dienst bogen zich over hun krachtenveld. Welke mensen zitten er in de directe omgeving, welke staan veraf? Wat is wenselijk en hoe kom je tot die wenselijke situatie. Een middag op 3 juli 2014 waarin met elkaar gesproken werd over actoren, krachtenveld en mogelijkheden tot veranderingen daarin.

 

Organisatie werkbezoeken naar Engeland en Denemarken. April 2014
Drie daagse studiereis begin april 2014 naar Edinburgh, Glasgow en Londen met tomaten – en paprika telers voor inspiratie en oriëntatie op nieuwe producten, productpresentatie, afzetmarkten en concepten. Tweedaagse studiereis half april met eigenaren en managers van Ekoplaza en natuurvoedingwinkels naar Kopenhagen, hoofdstad van een land waar lokale producten meetellen.

Training Projectmanagement 2013-2014
Trainingen voor projectmanagers, opdrachtgevers en projectondersteuners
‘s Hertogenbosch september 2013- juli 2014 Provincie Noord Brabant

Trainingen voor teams 2013-2014
Training voor teamontwikkeling, training samenwerken, training feedback
HvA Academie Amsterdam, april 2013- september 2014 Hogeschool van Amsterdam

Training Projectmanagement 2012-2013
Training voor projectmanagers en projectondersteuners
‘s Hertogenbosch oktober 2012- juli 2013 Provincie Noord Brabant

Training Projectmanagement
Leergang voor projectmanagers
HvA Academie Amsterdam, november 2012 – juli 2013 Hogeschool van Amsterdam

Leiderschap voor teamcoördinatoren
Workshop voor Teamleiders
Driebergen, 26 maart 2013. De Baak

The new way of working
Workshop voor Japanners en Zuid-Koreanen
Amsterdam 8 november 2012. Hogeschool van Amsterdam

Workshop Intermezzo
Inspirerende beelden in begeleiding
Amsterdam 15 juni 2012

Workshop Alle kikkers in de kruiwagen
Lastige situaties op de werkvloer
Amsterdam 14 juni 2012. Hogeschool van Amsterdam

Workshop Alle kikkers in de kruiwagen
Lastige situaties op de werkvloer
Amsterdam 5 april 2012.

Workshop The new way of working
Workshop voor Japanners en Zuid-Koreanen
Deventer 25 januari 2012. Saxion Hogeschool

Opdrachtgevers
AMKwadraat
Anneke Ammerlaan / Vision on food
Contractactiviteiten R.O.C., Leiden
Cerein, Maarn
Hogeschool van Amsterdam,
De Oosthoek, Limmen
ICTEP, Amersfoort
Nederlands Astma Centrum, Davos.
Saxion Hogeschool, Deventer
Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest Oegstgeest
Q&A, Amsterdam
Radboud Universiteit, Nijmegen
R.O.C. Leiden
Voortgezette Opleiding Gezondheidszorg, Leusden
Ziekenhuis Medisch Spectrum, PAAZ, Enschede,